Menu

Bình cũ rượu mới Nike LeBron 16

Nike LeBron 16 là đôi giày chữ ký thứ 16 của Nike cho LeBron James. Đôi giày được chính thức phát hành vào ngày 7 tháng 9 trong màu "Harlem’s Fashion Row" và sẽ được theo sau bởi "Fresh Bred" đen / đỏ vào ngày 20 tháng 9. Một số màu sắc và phong cách khác được xác nhận phát hành trong suốt tháng 9 và các tháng tiếp theo. 

 

Nike LeBron 16

Ngày ra mắt: 01/10/2018

Giá dự kiến: $160