Menu

Supreme xác nhận không có bất cứ hợp tác nào với Samsung!

Superme đã chính thức trả lời bằng một tuyên bố liên quan đến sự hợp tác được cho là với Samsung:
“Supreme không làm việc với Samsung, về việc mở một địa điểm ở Bắc Kinh hoặc tham gia một chương trình runway của Mercedes-Benz. Những tuyên bố này là sai sự thật và được tuyên truyền bởi một tổ chức giả mạo.”